Na službenim internetskim stranicama koriste se tehnički tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Usluga osobnog informatičara sastoji se od paušalnog ugovora koji klijentima jamči dostupnost u svakom trenutku i rješavanje problema u najmogućem kraćem roku, oni su ipak prioritet....

Ugovorene usluge Osobnog informatičara:

TVRTKE i USTANOVE:

Helia - Ustanova za zdravstvenu skrb - Osijek

MSCO d.o.o. - Zoljan

Auric Barrels d.o.o. - Našice

Auric Forest d.o.o. - Našice

Pro-lim d.o.o. - Našice

Pavlus d.o.o. - Našice

ORDINACIJE:

Ordinacija dr. Željka Milinković – Beli Manastir

Ordinacija dr. Željka Kovač-Retih – Kneževi Vinogradi

Ordinacija dr. Monika Jeđud – Osijek

Ordinacija dr. Ljiljana Ismić – Osijek

Ordinacija dr. Dubravka Margaretić – Osijek

Ordinacija dr. Valentina Hećimović – Osijek

Ordinacija dr. Tatjana Vuletić-Vuica – Osijek

Ordinacija dr. Mirta Mendler-Lijić – Osijek

Ordinacija dr. Zrinjka Dananić – Osijek

Ordinacija dr. Lenče Kramar – Osijek

Ordinacija dr. Lidija Prlić – Osijek

Ordinacija dr. Aleksandra Vojvodić - Osijek

Ordinacija dr. Dina Včeva - Osijek

Ordinacija dr. Tanja Uzelac – Markušica

Ordinacija dr. Katica Drobnjak – Vinkovci

Ordinacija dr. Zrinka Grgljanić-Đaković – Vinkovci

Ordinacija dr. Slavica Romić – Vinkovci

Ordinacija dr. Luca Petrišušić – Ivankovo

Ordinacija dr. Dražen Žurić – Ivankovo

Ordinacija dr. Lucija Jakelić – Stari Mikanovci

Ordinacija dr. Iva Angebrandt – Đakovo

Ordinacija dr. Snježana Angebrandt – Đakovo

Ordinacija dr. Zoran Čorić – Koška

Ordinacija dr. Brankica Petelin - Podgorač

Ordinacija dr. Dragica Pavlić – Đurđenovac

Ordinacija dr. Ana Karlak-Mahovlić – Đurđenovac

Ordinacija dr. Anka Kapraljević – Našice

Ordinacija dr. Vesna Budimir – Našice

Ordinacija dr. Ljerka Katruša-Neziraj – Našice

Ordinacija dr. Ljiljana Klasiček-Bencetić – Našice

Ordinacija dr. Juraj Pavlić – Našice

Ordinacija dr. Goranka Balaban – Našice

Ordinacija dr. Vesna Kranjčev-Lončar – Našice

Ordinacija dr. Marija Haj Barakat - Našice

Ordinacija dr. Željka Benić - Našice

Ordinacija dr. Željka Kovač - Našice

Ordinacija dr. Marina Kajić - Feričanci

Ordinacija dr. Vanda Balković – Donji Miholjac

Ordinacija dr. Spomenka Drašinac-Kurtagić – Donji Miholjac

Ordinacija dr. Nada Dumančić – Donji Miholjac

Ordinacija dr. Branikica Brlić-Tarbuk – Donji Miholjac

Ordinacija dr. Dahna Jantoš – Donji Miholjac

Ordinacija dr. Slavica Conjar – Požega

Ordinacija dr. Mirjana Vukelić-Bartošak – Požega

Ordinacija dr. Sunčica Bardač-Zelić – Kaptol

Ordinacija dr. Jadranka Ban - Vukovar

Ordinacija dr. Irena Anić-Tot - Vukovar